Vi är tyvärr vilande just nu

Du hittar andra jourer att prata med på tjejjouren.se/kontakta-jour.

Tjejjouren har under den senaste månaderna inte haft någon verksamhet. I december kommer vi att ha ett medlemsmöte för att resonera om jourens framtid. Tjejjouren kommer att i januari hålla en utbildning för blivande jourtjejer. I februari kommer vi ha årsmöte och välja styrelse.

Ta hand om dig <3